Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αζμπόζου,

αζμπόζου,

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

σπρώχνω