Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζουρλός.

ζουρλός.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

τρελός