Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αντάμκου

αντάμκου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

κοινό

Επεξήγηση

αυτό που ανήκει σε πολλούς