Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Ζιάβελι

Ζιάβελι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ο Δεσκατιώτης