Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Αράπι

Αράπι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

Δήμητρα

Επεξήγηση

τοπωνύμιο