Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Ζιμιάτσι

Ζιμιάτσι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

Παλουριά

Επεξήγηση

τοπωνύμιο