Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαχιλώνα.

γκαχιλώνα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

χελώνα