Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γουρνουσάπνου.

γουρνουσάπνου.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σαπούνι από λίπος χοίρου