Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκούμπζα.

γκούμπζα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

γαβάθα

Επεξήγηση

ξύλινο βαθύ πιάτο