Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκιζέρι.

γκιζέρι.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

βόλτα