Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κούρις

κούρις

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Τα κοντά μαλλιά των προβάτων, αυτά που παίρνουν από τα αρνιά της χρονιάς κουρεύοντάς τα τον Αύγουστο. Σημαίνει και την κατασκευή κετσέδων.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Παίνισκαν σα κούρις

Πήγαιναν να φτιάξουν κετσέδες