Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζαράλι

ζαράλι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζημιά