Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: φουκαλώ,

φουκαλώ,

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

σκουπίζω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

φουκάλα τν αυλή

σκούπισε την αυλή

φουκάλτσις τουν δρόμου;

σκούπισες τον δρόμο;