Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: θουλούρας

θουλούρας

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

θολούρας

Επεξήγηση

αυτός που θωλώνει [ανακατεύει ] τα πράγματα