Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκουρτσιά,

γκουρτσιά,

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

άγρια αχλαδιά