Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: θουλουμένους

θουλουμένους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

θολωμένος

Επεξήγηση

αυτός που δε σκέφτεται σωστά