Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αραδιάζου

αραδιάζου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αραδιάζω

Επεξήγηση

βάζω σε σειρά