Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζλάπι, το

ζλάπι, το

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

άγριο ζώο