Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Γκουντήλας

Γκουντήλας

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ο Κώστας