Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκιθουμούλι,το

γκιθουμούλι,το

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

δοχειάκι