Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκιούμι,το

γκιούμι,το

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

δοχείο

Επεξήγηση

μεταλλικό δοχείο μεταφορας νερού ή γάλακτος