Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Χαμπέρι

Χαμπέρι

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Είδηση

Επεξήγηση

Εκτός από είδηση σημαίνει και το γυνακαείο γενν. όργανο.