Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: ΛΑΛΗΣΕ

ΛΑΛΗΣΕ

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΕ