Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γριντιά, η

γριντιά, η

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

κορμός ξύλου