Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Γιάννου, η

Γιάννου, η

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

Ιωάννα