Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκουρμπέτσα, η

γκουρμπέτσα, η

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

η γύφτισσα