Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκουτσιούνι

γκουτσιούνι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ο χοίρος