Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκτζιούπας

γκτζιούπας

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ο χοντροκέφαλος