Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: θεριεύω

θεριεύω

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

μεγαλώνω

Επεξήγηση

για κάτι που μεγάλωσε πολύ