Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: ξαστοχίζω

ξαστοχίζω

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

ξεχνάω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ή Αστόησα

μου διεφυγε