Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: γκόθκα

γκόθκα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

φούσκωσα

Επεξήγηση

φούσκωσα απ' το φαγητό.