Διάλεκτος: Αρβανίτικα - Λέξη: Νούσια

Νούσια

Διάλεκτος: Αρβανίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Νύφη