Διάλεκτος: Αρβανίτικα

Αρβανίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: