Διάλεκτος: Αγιαννίτικα - Λέξη: Ορμηνεύω

Ορμηνεύω

Διάλεκτος: Αγιαννίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Άγιος Ιωάννης Αλιβερίου

Επεξήγηση

συμβουλεύω