Διάλεκτος: Αγιαννίτικα

Αγιαννίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Άγιος Ιωάννης Αλιβερίου

Σχόλια:

ΕΥΒΟΙΑ