Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: dives

dives

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

mera

Επεξήγηση

ντιβές