Διάλεκτος: Νεσνάμικα - Λέξη: σέ

σέ

Διάλεκτος: Νεσνάμικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: διάφορες περιοχές της μακεδονίας

Μετάφραση

είναι

Επεξήγηση

πληθυντ. αρ.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

τοία σε

αυτοί είναι