Διάλεκτος: Νεσνάμικα

Νεσνάμικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: διάφορες περιοχές της μακεδονίας

Σχόλια: Είναι τα ντόπια ιδιώματα της Μακεδονίας που έχουν βάση σλαβική. Λέγονται νεσνάμικα από το νε σναμ που θα πει δεν ξέρω. Οι διάφορες παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία ολοκληρωμένη διάλεκτο.

Λέξεις