Διάλεκτος: Νεσνάμικα - Λέξη: ζνάμ

ζνάμ

Διάλεκτος: Νεσνάμικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: διάφορες περιοχές της μακεδονίας

Μετάφραση

ξέρω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

νέ ζναμ

δεν ξέρω