Διάλεκτος: Νεσνάμικα - Λέξη: σεί

σεί

Διάλεκτος: Νεσνάμικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: διάφορες περιοχές της μακεδονίας

Μετάφραση

είσαι

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ντέα σεί;

πού είσαι;