Διάλεκτος: Νεσνάμικα - Λέξη: σούμ

σούμ

Διάλεκτος: Νεσνάμικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: διάφορες περιοχές της μακεδονίας

Μετάφραση

είμαι

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

νέ σουμ

δεν είμαι