Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: κορορέε

κορορέε

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Επεξήγηση

τυφλος

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Κορό

Τυφλός