Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) - Λέξη: τα λουίρνα

τα λουίρνα

Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Ν.Βύσσα Έβρου

Μετάφραση

ο περίγυρος