Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα)

Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα)

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Ν.Βύσσα Έβρου