Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) - Λέξη: το φκάλι

το φκάλι

Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Ν.Βύσσα Έβρου

Μετάφραση

αχυρένια σκούπα