Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) - Λέξη: παρλατώ

παρλατώ

Διάλεκτος: Βυσσιώτικα (Μποσνοχωρίτικα) / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Ν.Βύσσα Έβρου

Μετάφραση

ξεσκίζω

Σχόλια

που του παρλάτσις του πανταλον ς