Διάλεκτος: Βλάχικα (Αρμούν) - Λέξη: Κουστριβέτς

Κουστριβέτς

Διάλεκτος: Βλάχικα (Αρμούν) / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Μακεδονία, Ήπειρο

Μετάφραση

αγγούρι