Διάλεκτος: Βλάχικα (Αρμούν)

Βλάχικα (Αρμούν)

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Μακεδονία, Ήπειρο

Σχόλια: Από τις αρχαιότερες φυλές της Ελλάδας. Πιστεύεται πως είναι απόγονοι των Αριμάνιων που έζησαν το 7000ΠΧ. Επειδή ήταν ορεσίβιοι γλύτωσαν από τον κατακλυσμό. Αν ρωτήσεις ένα βλάχο `τίνι έστι (τι είσαι;) θα σου πει Αρμούν. Επειδή τους χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σαν τελώνες, μπερδεύτηκε η γνήσια Ελληνική τους γλώσσα με τα Λατινικά.