Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: μπαΐλντησα

μπαΐλντησα

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

κουράστηκα