Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: βουρλίζομαι

βουρλίζομαι

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

σκέφτομαι πολύ